Lãi suất ngân hàng CBBank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng3,8
03 tháng3,9
06 tháng7,1
12 tháng7,45
18 tháng7,5
24 tháng7,5
36 tháng7,5

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng3,9
03 tháng3,95
06 tháng7,2
12 tháng7,5
18 tháng7,55
24 tháng7,55
36 tháng7,55

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ