Lãi suất ngân hàng Agribank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,1
03 tháng 4,6
06 tháng 5,5
12 tháng 6,8
18 tháng 6,6
24 tháng 6,6
36 tháng u2013

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng -
03 tháng -
06 tháng -
12 tháng -
18 tháng -
24 tháng -
36 tháng -

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ