Lãi suất ngân hàng ACB

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 3,9
03 tháng 4,1
06 tháng 6,2
12 tháng 6,6
18 tháng 6,7
24 tháng 6,7
36 tháng 6,7

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,35
12 tháng 7,55
18 tháng -
24 tháng -
36 tháng -

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ