Lãi suất ngân hàng ABBank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng5
03 tháng5
06 tháng7,8
12 tháng8,1
18 tháng8,3
24 tháng8,3
36 tháng8,3

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

ThángLãi suất (%/năm)
01 tháng4,8
03 tháng5
06 tháng6,9
12 tháng6,9
18 tháng-
24 tháng8,3
36 tháng8,3

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm của Gobank

(VNĐ)
Tháng
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ