Giá Vàng Kim Ái

Bảng giá Vàng Kim Ái mới nhất ngày hôm nay 21/04/2024

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/ChỉGiá muaGiá bán
Vàng miếng SJC 999.97,5757,695
Vàng miếng PNJ (999.9)6,1906,295
Vàng 916 (22K)5,6995,749
Vàng 650 (15.6K)3,9474,087
Vàng 680 (16.3K)4,1354,275
Vàng 610 (14.6K)3,6973,837
Vàng 375 (9K)2,2242,364
Vàng 333 (8K)1,9432,083
Nhẫn Trơn PNJ 999.96,1906,290
Vàng Kim Bảo 999.96,1906,290
Vàng Phúc Lộc Tài 999.96,1906,295
Vàng nữ trang 999.96,1856,265
Vàng nữ trang 9996,1796,259
Vàng nữ trang 996,1126,212
Vàng 750 (18K)4,5744,714
Vàng 585 (14K)3,5403,680
Vàng 416 (10K)2,4812,621
Thông tin này có hữu ích không?


    Điều gì khiến bạn thấy bài viết chưa hữu ích?


    Tin tức giá vàng