Bảng chuyển đổi VND sang USD

1 VND = 0.000040 USD

As of 1 min ago, 1 VND 0.000040 USD

Biểu đồ VND/USD dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

VND USD

USD VND

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến