Bảng chuyển đổi USD sang VND

1 USD = 24,002.02 VND

As of 1 min ago, 1 USD 24,002.02 VND

Biểu đồ USD/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD VND

VND USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến