Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến

Bảng chuyển đổi USD sang VND

1 USD = 24002.0175 VND

As of 1 min ago, 1 USD 24002.0175 VND

Biểu đồ USD/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD VND

VND USD