Bảng chuyển đổi USD sang VND

1 USD = 25,365 VND

As of 1 min ago, 1 USD 25,365 VND

Biểu đồ USD/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD VND

VND USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến