Bảng chuyển đổi USD sang THB

1 USD = 35.12 THB

As of 1 min ago, 1 USD 35.12 THB

Biểu đồ USD/THB dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD THB

THB USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến