Bảng chuyển đổi USD sang SGD

1 USD = 1.36 SGD

As of 1 min ago, 1 USD 1.36 SGD

Biểu đồ USD/SGD dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD SGD

SGD USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến