Bảng chuyển đổi USD sang KRW

1 USD = 23820 KRW

As of 1 min ago, 1 USD 23820 KRW

Biểu đồ USD/KRW dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Không có dữ liệu

Bảng quy đổi tỷ giá

USD KRW

KRW USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến