Bảng chuyển đổi USD sang JPY

1 USD = 146.02 JPY

As of 1 min ago, 1 USD 146.02 JPY

Biểu đồ USD/JPY dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD JPY

JPY USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến