Bảng chuyển đổi USD sang HKD

1 USD = 7.84 HKD

As of 1 min ago, 1 USD 7.84 HKD

Biểu đồ USD/HKD dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD HKD

HKD USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến