Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến

Bảng chuyển đổi USD sang HKD

1 USD = 7.84354 HKD

As of 1 min ago, 1 USD 7.84354 HKD

Biểu đồ USD/HKD dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD HKD

HKD USD