Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến

Bảng chuyển đổi USD sang EUR

1 USD = 0.9279 EUR

As of 1 min ago, 1 USD 0.9279 EUR

Biểu đồ USD/EUR dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD EUR

EUR USD