Bảng chuyển đổi USD sang CNY

1 USD = 7.29 CNY

As of 1 min ago, 1 USD 7.29 CNY

Biểu đồ USD/CNY dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD CNY

CNY USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến