Bảng chuyển đổi USD sang CNY

1 USD = 23820 CNY

As of 1 min ago, 1 USD 23820 CNY

Biểu đồ USD/CNY dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Không có dữ liệu

Bảng quy đổi tỷ giá

USD CNY

CNY USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến