Bảng chuyển đổi USD sang CHF

1 USD = 0.89 CHF

As of 1 min ago, 1 USD 0.89 CHF

Biểu đồ USD/CHF dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD CHF

CHF USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến