Bảng chuyển đổi USD sang CAD

1 USD = 1.36 CAD

As of 1 min ago, 1 USD 1.36 CAD

Biểu đồ USD/CAD dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

USD CAD

CAD USD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến