Bảng chuyển đổi THB sang VND

1 THB = 683.48 VND

As of 1 min ago, 1 THB 683.48 VND

Biểu đồ THB/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

THB VND

VND THB

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến