Bảng chuyển đổi SGD sang VND

1 SGD = 17,686.76 VND

As of 1 min ago, 1 SGD 17,686.76 VND

Biểu đồ SGD/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

SGD VND

VND SGD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến