Bảng chuyển đổi KRW sang VND

1 KRW = 23820 VND

As of 1 min ago, 1 KRW 23820 VND

Biểu đồ KRW/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Không có dữ liệu

Bảng quy đổi tỷ giá

KRW VND

VND KRW

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến