Bảng chuyển đổi JPY sang VND

1 JPY = 23820 VND

As of 1 min ago, 1 JPY 23820 VND

Biểu đồ JPY/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Không có dữ liệu

Bảng quy đổi tỷ giá

JPY VND

VND JPY

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến