Bảng chuyển đổi HKD sang VND

1 HKD = 3,248.87 VND

As of 1 min ago, 1 HKD 3,248.87 VND

Biểu đồ HKD/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

HKD VND

VND HKD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến