Bảng chuyển đổi GBP sang VND

1 GBP = 30,151.17 VND

As of 1 min ago, 1 GBP 30,151.17 VND

Biểu đồ GBP/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

GBP VND

VND GBP

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến