Bảng chuyển đổi CNY sang VND

1 CNY = 23820 VND

As of 1 min ago, 1 CNY 23820 VND

Biểu đồ CNY/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Không có dữ liệu

Bảng quy đổi tỷ giá

CNY VND

VND CNY

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến