Bảng chuyển đổi CHF sang VND

1 CHF = 28,435.49 VND

As of 1 min ago, 1 CHF 28,435.49 VND

Biểu đồ CHF/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

CHF VND

VND CHF

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến