Bảng chuyển đổi AUD sang VND

1 AUD = 15,368.96 VND

As of 1 min ago, 1 AUD 15,368.96 VND

Biểu đồ AUD/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

AUD VND

VND AUD

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến